Maapinna ettevalmistamise tellimine istutamiseks ja loodusliku uuenduse tekkeks

Maapinna ettevalmistamine toimub ketasadraga ning vajadusel on võimalus tellida metsapuu seemnete külv.
Tööde hind metsaomanikule on 165 €/ha olenemata metsamaa asukohast (hind sisaldab käibemaksu, administreerimistasu 2%, nimekirja kokkupanemine, tööde teostajale edastamine, arvete saatmine). Töö teostaja leiab Teie metsamaa iseseisvalt ning kõikide metsas tehtud lõikude kohta on võimalus saada väljavõte masina GPSilt.

Tellimusi ootame kuni 31. märtsini 2017 Töö tellimiseks võta ühendust vandrametsayhing@gmail.com