Rääkisime plaanitud metsaseaduse muudatustest

Vändra metsaühingu liikmed toetavad seadusi, mis vähendavad eraomandi kasutamisega seotud piiranguid.

Neljapäeval toimus Vändra Metsaühingu iga-aastane üldkoosolek, kuid koguneti juba varem. Enne üldkoosolekut saadi kokku eelmisel aastal erametsandusorganisatsioonide poolt erametsasõbra tiitli saanud riigikogu liikme Andres Metsojaga, kellega arutleti metsaseaduse muutmise teemadel. Loe edasi “Rääkisime plaanitud metsaseaduse muudatustest”

Vändra juhatuse koosolek 22. märts kell 14.00

Vändra metsaühingu juhatus koguneb homme 2017 a teisele koosolekule.
Päevakorras järgmised teemad:
  1. Juhatuse liikmete ülesanded ja vastutajate määramine: sisutegevused, kommunikatsioon, haldus, finantsjuhtimine, arendamine ja kvaliteet
  2. Metsaühingu tegevuskava 3 aastaks: 2017,2018,2019
  3. Üldkoosoleku päevakord (koosolek 6. aprill 2017 algusega kell 18 Klaara Manni puhkemajas)
  4. Metsamajandusalane koostöö: metsa uuendamine, raied.
  5. Uued liikmed.

Juhatuse koosseis: Kadri Kukk, Heimar Prints, Runo Ruubel, Aarne Annamaa ja Eino Ojandu .

Koosoleku info: vandrametsayhing@gmail.com

 

 

 

Maapinna ettevalmistamise tellimine istutamiseks ja loodusliku uuenduse tekkeks

Maapinna ettevalmistamine toimub ketasadraga ning vajadusel on võimalus tellida metsapuu seemnete külv.
Tööde hind metsaomanikule on 165 €/ha olenemata metsamaa asukohast (hind sisaldab käibemaksu, administreerimistasu 2%, nimekirja kokkupanemine, tööde teostajale edastamine, arvete saatmine). Loe edasi “Maapinna ettevalmistamise tellimine istutamiseks ja loodusliku uuenduse tekkeks”

Kohtusime Kotkaklubiga


Vändra metsaühingu liikmed kohtusid 15. veebruaril Kotkaklubi MTÜ Pärnumaa koordinaatori Indrek Tammekännuga.

Erilist hoolt vajab must-toonekurg

Indrek andis ülevaate range kaitse all olevate röövlindude toitumisest, pesitsemisest ning levikust ja arvukusest Pärnumaal. Metsaomanikud said teada, et kaitse alla võetud püsielupaikade seiret tehakse reeglina kord aastas. Kotkad vajavad pesapaigaks üldjuhul vanasid või väga vanasid ja inimkaugeid metsi. Seire käigus on aga täheldatud, et ligi 10% merikotkastest suudab pesitseda ka lageraielankidele jäetud säilikpuudel. Loe edasi “Kohtusime Kotkaklubiga”